الی سلطانی

گرافیست

الی سلطانی | ۲۷ ساله اهل دماوند

نقاش حقیقی باید قادر باشد تا با معمولی ترین چیزها غیرمعمول ترین ایده ها را خلق کند که با تیم رها دیجیتال آرت به این توانایی دست یافتم….

امتیاز کسب شده توسط هنرجو : ۱۳۰ امتیاز

ترم های خریداری شده توسط هنرجو

نمونه کار های من

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: