دانیال حبیب الهی

گرافیست

دانیال حبیب الهی

دانیالم با نام هنری ثُلث
۴ سالی میشه تو زمینه هنر های دیجیتال فعالیت دارم.
مدتی هست سبک نقاشی دیجیتال رئالیسم کار میکنم.

در مسیر پیشرفت…..
غَم گردِ دِلِ پُر هُنَران می گردد

امتیاز کسب شده توسط هنرجو : ۸۰ امتیاز

ترم های گذرانده شده توسط هنرجو

نمونه کار های من

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: