رضا سلیمی

رضا سلیمی

گرافیست

رضا سلیمی | ۲۳ سال اصفهان زندگی میکنم

متعهد به یک قلب♡
من باور دارم هر روزی که نقاشی میکشم روزی خوب است،…روزی پر از عشق و احساس و رنگ
این حس خوب و مدیون تیم رها دیجیتال آرت هستم

نمونه کار های من