شیما سلطانی

شیما سلطانی

گرافیست

شیما سلطانی_زاده ی شهر زیبای کیش ۲۰ سال دارم

تیم رها دیجیتال آرت به من آموخت نقاشی تنها یک ابزار است و به خودی خود چیزی نیس مهم این است که چگونه آن را یاد بگیری و چطور آن را انجام دهی

رها دیجیتال آرت خوشحالم که عضوی از زندگیم هستی

نمونه کار های من