علی مختاری

علی مختاری

گرافیست

علی مختاری ۲۷ ساله ساکن پایتخت هستم

هنر تواناییِ پیدا کردن خود و گم کردنِ خود را با هم به ما میدهد مهم خوده ما هستیم که کدوم مسیر و انتخاب کنیم و اینکه نقاشی کشف درون است یک هنرمند خوب خودِ واقعی اش را در نقاشی هایش به تصویر میکشد پس هنرمند بمانیم و خودمان را پیدا کنیم………………………

نمونه کار های من