لیلا آریا پناه

گرافیست

لیلا آریا پناه هستم کاشف دلخوشی های کوچک

اهل تهران ۲۰ ساله و گرافیست

دختری هستم از سرزمین رنگها با منو کار های من همراه باشید.

امتیاز کسب شده توسط هنرجو : ۱۱۰ امتیاز

232323 1افزایشمصرف 3

 


ترم های گذرانده شده توسط هنرجو

نمونه کار های من

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: