مریم کریمی

مریم کریمی

گرافیست

مریم کریمی عاشق هنر و حیوانات ۲۵ ساله

من با یک ایده اغاز میکنم سپس آن را به چیز دیگری تبدیل میکنم.بعضی نقاشان خورشید را به یک نقطه زرد تبدیل میکنند و بعضی دیگر هم یک نقطه زرد را به خورشید……………………!

نمونه کار های من