میلاد مالکی

گرافیست

میلاد مالکی متولد ۲۸ اسفند  ۶۸
ساکن کرج

امتیاز کسب شده توسط هنرجو : ۷۰ امتیاز

ترم های گذرانده شده توسط هنرجو

نمونه کار های من

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: