ضمانت ویژه رها دیجیتال آرت

ضمانت خرید شما اعتبار چندین ساله ی فعالیت رها دیجیتال آرت میباشد

ضمانت های رها دیجیتال آرت:
۱- ضمانت ارسال لینک در صورت عدم دریافت لینک های خریداری شده به هر علتی
۲- ضمانت بعد از خرید، چنانچه لینک ارسال شده را به هر علتی نتوانستید دانلود نمایید باز هم رها دیجیتال آرت تعهد دارد پاسخگوی مشتریان باشد و لینک جایگزین ارسال نماید