نقاشی دیجیتال با موس


توضیحات نمونه کار

نقاشی دیجیتال با موس

اطلاعات بیشتر
جزئیات نمونه کار

لیلا آریا پناه هستم کاشف دلخوشی های کوچک اهل تهران ۲۰ ساله و گرافیست دختری هستم از سرزمین رنگها با منو کار های من همراه باشید.

author

لیلا آریا پناهگرافیست