نقاشی دیجیتال با موس


توضیحات نمونه کار

نقاشی دیجیتال با موس

اطلاعات بیشتر
جزئیات نمونه کار

شیما سلطانی_زاده ی شهر زیبای کیش 20 سال دارم تیم رها دیجیتال آرت به من آموخت نقاشی تنها یک ابزار است و به خودی خود چیزی نیس مهم این است که چگونه آن را یاد بگیری و چطور آن را انجام دهی رها دیجیتال آرت خوشحالم که عضوی از زندگیم هستی

author

شیما سلطانیگرافیست