نقاشی دیجیتال با موس


توضیحات نمونه کار

نقاشی دیجیتال با موس

اطلاعات بیشتر
جزئیات نمونه کار

شادی هستم ۲۴ ساله ساکن شهرستان آستارا| عاشق هنر از بچگی عاشق نقاشی بودم نقاشیم خیلی خوب بود و تنها دغدغم این که نقاشی دیجیتال یاد بگیرم تهیه قلم نوری یکم سخت بود، تا اینکه تیم رها دیجیتال آرت را به من معرفی کردن، از وقتی با تیم رها دیجیتال آرت آشنا شدم رویاهام به حقیقت پیوست با آموزش های قوی و پشتیبانی این تیم فوق العاده ؛ تونستم به خوبی یاد بگیرم و به این مرحله برسم.

author

شادی دریابیانگرافیست