نقاشی دیجیتال با موس


توضیحات نمونه کار

نقاشی دیجیتال با موس

اطلاعات بیشتر
جزئیات نمونه کار

رز فراهانی|ساکن مشهد 18 ساله عاشق خواندنِ کتاب و جویای هنر برای نقاشی کردن باید چشمانت را ببندی و آواز بخوانی و غرق شی و غرق شی و غرق شی...!... با تمام وجودم امیدوارم نقاشی کردن در بهشت هم وجود داشته باشه

author

رز فراهانیگرافیست