نقاشی دیجیتال با موس


توضیحات نمونه کار

نقاشی دیجیتال با موس

اطلاعات بیشتر
جزئیات نمونه کار

علی مختاری ۲۷ ساله ساکن پایتخت هستم هنر تواناییِ پیدا کردن خود و گم کردنِ خود را با هم به ما میدهد مهم خوده ما هستیم که کدوم مسیر و انتخاب کنیم و اینکه نقاشی کشف درون است یک هنرمند خوب خودِ واقعی اش را در نقاشی هایش به تصویر میکشد پس هنرمند بمانیم و خودمان را پیدا کنیم………………………

author

علی مختاری