نقاشی دیجیتال با موس


توضیحات نمونه کار

نقاشی دیجیتال با موس

اطلاعات بیشتر
جزئیات نمونه کار

دارای مدرک کارشناسی گرافیک کامپیوتر و کارشناسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از سال ۸۶ طراحی رو شروع کردم

author

میلاد عباسیان گرافیست