نقاشی دیجیتال با موس


توضیحات نمونه کار

نقاشی دیجیتال با موس

اطلاعات بیشتر
جزئیات نمونه کار

آرش قاسمی ملقب به PEDI چپ دست ، متولد زمستان و اهل شهرستان دزفول اگر صدایی میشنوی که به تو میگوید نمیتوانی نقاشی بکشی با این حال نقاشی ات را بکش و آن گاه آن صدا خاموش خواهد شد…

author

آرش قاسمی