نقاشی دیجیتال رضا بهرام


توضیحات نمونه کار

نقاشی دیجیتال رضا بهرام

اطلاعات بیشتر
جزئیات نمونه کار

ملینا رحیمی|دختر پاییز|ساکن تهران من نقاشی دیجیتال را نمیشناختم تا به هنگامِ دیدنِ تو{رها دیجیتال آرت} تشکر فراوان از استاد ارزشمندم استاد رامین هاشمی که خیلی دلسوزانه پشتیبان و حامی هنرجویان خود هستند...

author

ملینا رحیمیگرافیست